JALA WYĀKARAṆA: KOSABASA BASA BALI PINAKA PANGENDAG BUDI CITA NGRAKSA TOYA

Putu Eka Guna Yasa

Program Studi Sastra Bali, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana ekagunayasa@unud.ac.id

PURWAKA

Sampun akeh pisan para jana sane maosang indik kahanan toya druene ring Bali nyansan nyurudang, cemer, miwah ngwisyanin1. Sane ngresresin ati, wenten taler sane mapanarka perang ring masane sane pacang rauh nenten malih sangkaning kadaut jagi ngwasa-wasi jagat lian miwah agama, sakewanten ngrebatin toya (Paramita, 2015: ix). Untengnyane, makasami uning yening tan patoya, kauripane nenten pacang prasida mamargi.

 

Dokumen Lengkap: JALA WYĀKARAṆA: KOSABASA BASA BALI PINAKA PANGENDAG BUDI CITA NGRAKSA TOYA