Puri Kauhan Ubud Ngamedalang Web Miwah Rembug Sastra

 

 Pasemetonan Puri Kauhan Ubud Ngamedalang Situs Web www.purikauhanubud.org . Parikrama Kabungkah Antuk Dirjen Kebudayaan, Kementrian Pendidikan, dan Kebudayaan RI, Hilmar Farid. Parikrama Taler Karuntutin Antuk Pamargin Rembug